IMPRINT

UW DIRECTE LIJN NAAR HET BIKEPARK WINTERBERG

Informatie volgens § 5 TMG

Mountainbikepark Winterberg GmbH & Co KG
Aan de Waltenberg 89
59955 Winterberg
Duitsland

Contact:
Telefoon: 02981 91 99 909
E-mail: info@bikepark-winterberg.de
Web: www.bikepark-winterberg.de

Register Rechtbank
Rechtbank Arnsberg

Registratienummer
HRA 5625

Directeur bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
Nico Brinkmann

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27a UStG:
DE 229 669 547


WEBCONCEPTIE, MERKSTRATEGIE EN ONDERHOUD VAN WEBSITE-INHOUD

Schmitz Marketing GmbH
Agentschap voor marketing van bestemmingen
Jahnstraße 7
58769 Nachrodt-Wiblingwerde

E-mail: info@schmitz-marketing.de
Internet: www.schmitz-marketing.de

ONTWERP EN PROGRAMMERING VAN WEBSITES

FURCHT & TADEL
Unterm Water 17
57250 Netphen

E-mail: hallo@furchtundtadel.de
Internet: www.furchtundtadel.de


Alle informatie en toelichtingen op deze internetpagina's zijn niet bindend. Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co KG staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud. Er wordt geen garantie gegeven en geen zekerheid over producteigenschappen gegeven. Aan de inhoud van de internetpagina's kunnen geen juridische claims worden ontleend. Fouten in de inhoud worden onmiddellijk na kennisname gecorrigeerd. Het is mogelijk dat de inhoud van de internetpagina's door tijdvertraging niet altijd actueel is. Informeer daarom bij ons naar de status, technische details en beschikbaarheid van producten en diensten. Links naar andere internetsites worden niet permanent gecontroleerd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's.

Downloaden van gegevens en software

Mountainbike-Park Winterberg Gmbh & Co KG staat niet in voor de juistheid van gegevens en software die van de internetpagina's kunnen worden gedownload. De software wordt door Mountainbike-Park Winterberg Gmbh & Co KG gecontroleerd op virussen. Wij raden u echter aan de gegevens en software na het downloaden met de nieuwste viruszoeksoftware op virussen te controleren.

Auteursrechten en andere bijzondere beschermingsrechten

De inhoud van deze internetpagina's is auteursrechtelijk beschermd. Eén kopie van de informatie op de internetpagina's mag op één computer worden opgeslagen voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Het downloaden, reproduceren, kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, doorgeven of anderszins gebruiken van afbeeldingen, teksten, logo's, foto's etc. is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Mountainbike-Park Winterberg Gmbh & Co KG. Genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of merken zijn. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot schadeclaims en verbodsacties.

Bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat informatie of persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden niet door derden worden "onderschept" tijdens de overdracht.

Aansprakelijkheid

Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor schade, in het bijzonder voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of productiestoringen, die voortvloeit uit het gebruik van deze internetpagina's of het downloaden van gegevens. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade veroorzaakt door het gebruik van de internetpagina's of het downloaden van gegevens door opzet of grove nalatigheid. De rechtsverhouding tussen u en Mountainbike-Park Winterberg Gmbh & Co KG die voortvloeit uit het gebruik van de internetpagina's is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. In geval van juridische geschillen met geregistreerde handelaren die voortvloeien uit het gebruik van deze internetpagina's, is de bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co KG in Winterberg.

13. Juni 2024 3:28