Privacybeleid

Informatiebrief volgens art. 13 DSGVO
voor Mountainbike Park Winterberg

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
Mountainbike-Park Winterberg GmbH & Co. KG
De heer Nico Brinkmann
Aan de Waltenberg 89
59955 Winterberg
Telefoon +49 2981 - 91 99 909
E-mail: info@bikepark-winterberg.de

Functionaris voor gegevensbescherming
Great Oak Data Protection GmbH & Co. KG
De heer Florian Schirm
Ruhrstraße 16
59955 Winterberg
Telefoon +49 2985 99 99 690
E-mail: datenschutz@great-oak.de
https://great-oak-datenschutz.de

 

Doel en rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 lid 1 letter a DSGVO - Toestemming van de betrokkene op grond van art. 4 nr. 11 DSGVO

Wij verzamelen uw gegevens in verband met de aankoop van uw ticket voor het Bikepark Winterberg in overeenstemming met de toestemming die u ons heeft gegeven. Verder hebben wij uw toestemming nodig om u informatie over aanbiedingen te verstrekken.

Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO - Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken de gegevens van onze gasten en geïnteresseerden voor het opstellen van offertes en voor de facturering van geleverde diensten en ontvangen goederen.

Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO - Gewettigd belang

Om onze huisregels te handhaven en ongelukken te voorkomen, voeren wij ook videobewaking uit op de in- en uitgangszones van de berg- en dalstations van onze stoeltjesliften.

Toelichting op de legitieme belangen

De video-opname is bedoeld om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van onze bezoekers en het bedrijf. Deze vereisen onder meer dat de ruimte die u betreedt met video's wordt bewaakt. Wij willen met name misbruik van onze faciliteit voorkomen. Indien nodig worden de opnamen gebruikt om ongevallen op te helderen.

Ontvangers van de gegevens
Om de functionaliteit van de GravityCard in alle fietsparken te waarborgen, worden uw gegevens doorgegeven aan de deelnemende fietsbestemmingen.
Uw gegevens worden gehost in het datacentrum van SKIDATA Austria GmbH.

Duur van de opslag
Gegevens op basis van een contract worden gewist nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Gegevens die op basis van ons gerechtvaardigd belang zijn verzameld, worden na 14 dagen verwijderd.
Gegevens die wij verzamelen op basis van uw toestemming worden na herroeping verwijderd.

Rechten van de betrokkenen
Als betrokkene heeft u kosteloos de volgende rechten:

  1. U kunt uw vrijwillige toestemming te allen tijde herroepen (herroepingsrecht).
  2. U kunt te allen tijde een overzicht opvragen van alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen (recht op informatie).
  3. In het geval van gegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaarplicht geldt, kunt u te allen tijde kosteloos om verwijdering verzoeken (recht op verwijdering).
  4. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde beperken tot bepaalde gebieden (recht op beperking).
  5. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen van de verwerker dient, indien er redenen zijn die op uw bijzondere situatie zijn gebaseerd (recht op bezwaar).
  6. In het geval van gegevens die door u onjuist zijn opgeslagen, heeft u te allen tijde het recht deze gegevens te corrigeren (recht op correctie).
  7. U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of aan een andere instantie over te dragen. (Recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

Gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens
Gegevensverwerking op basis van vrijwillige toestemming heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u dit niet doet, betekent dit echter een verlies van gemak voor u. Alle andere verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van de uitvoering van het contract. Zonder deze gegevens is de uitvoering van het contract niet mogelijk.

 

Recht van beroep
Elke persoon die door gegevensverwerking wordt getroffen, heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in zijn of haar land of bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de verwerker van uw gegevens. De voor Bikepark Winterberg verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:

Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Onze beheerder van de website, Schmitz Marketing GmbH (Jahnstraße 7, 58769 Nachrodt-Wiblingwerde), heeft toegang tot uw gegevens voor het beheer van de website en de online-/tegoedbonshop. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, hebben wij met onze dienstverlener een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.

21 juni 2024 12:55