Annuleringsbeleid

Annulering: terugtrekking van de deelnemer, omboeking, vervanger

 

De evenementen zijn geboekte evenementen met een vaste datum en tijd. De deelnemers kunnen het contract op elk moment annuleren onder de volgende voorwaarden. De annulering moet schriftelijk (per e-mail) door de organisator worden ontvangen. Indien een deelnemer zich terugtrekt uit het contract of niet deelneemt aan het geboekte evenement, kan de organisator een vergoeding eisen voor de gemaakte afspraken en kosten van het evenement. De eis tot schadevergoeding is een forfaitair bedrag, rekening houdend met de gewoonlijk bespaarde kosten en eventuele andere aanwendingen. Het bedrag van de annuleringsvergoeding wordt bepaald door de datum van ontvangst van de kennisgeving van annulering door de organisator.

  • Voorwaarden
   Het bedrag van de annuleringskosten is gebaseerd op de datum van ontvangst van de annuleringsmelding per e-mail door de organisator. Indien de geboekte dienst niet wordt gebruikt zonder voorafgaande annulering of andere kennisgeving van de organisator, worden de kosten volledig in rekening gebracht.
  • Goodwill en annuleringskosten
   Als gebaar van goede wil biedt de organisator de deelnemer een gratis omboeking aan tot 4 weken voor het geboekte evenement. Voor de omboeking moet een nieuwe, specifiek gekozen datum per e-mail worden doorgegeven. Aanspraak op de gekozen alternatieve datum bestaat pas na schriftelijke bevestiging door de organisator.
  • Annulering is mogelijk vanaf 4 weken voor aanvang van het geboekte evenement en er zijn kosten aan verbonden. De kosten van een annulering zijn als volgt:Vanaf 4 weken tot 14 dagen voor het evenement | 70% voucher of 50% geldteruggave
   Vanaf 14 dagen voor het evenement | 60% voucher of 25% terugbetaling
   Vanaf 7 dagen voor het evenement | 45% voucher of 20% restitutie
   Vanaf 3 dagen voor het evenement | 20% voucher of 10% restitutie
   Vanaf 24 uur voor het evenement | 10% voucher - geen restitutie
  • Omboekingskosten
   In geval van een omboeking/annulering worden extra verwerkingskosten van maximaal € 25 in rekening gebracht.
  • Vervangende deelnemer
   Indien de plaats van de geannuleerde deelnemer tot 48 uur voor het evenement wordt ingenomen door een andere, door de deelnemer genoemde deelnemer, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de plaats van de deelnemer niet wordt ingevuld, wordt het bedrag van de vervangingsvordering gespreid zoals onder punt 5.3.
  • Niet-deelname wegens ziekte
   In geval van niet-deelname wegens ziekte zijn de normale annuleringsvoorwaarden van het evenement van toepassing. De organisator zal alleen een kosteloze annulering toestaan als het voorzienbaar is dat de deelnemer het evenement wegens ziekte niet zal kunnen bijwonen. Bovendien moet de deelnemer tot 48 uur voor aanvang van de cursus per e-mail een medisch attest overleggen.
30. Mai 2024 12:08